torsdag 16 juni 2016

Matematik strategier

Det är viktigt med din attityd gentemot matematik och ha rätt strategi. Det handlar om din attityd gentemot ämnet mot matematik. Har man ett större självförtroende och du kan arbeta framåt i små steg för att nå framgång. Du kan inte stå nedanför en trappa och säga att du inte kan nå ända upp om man inte försöker att ta ett första steg.